Chamaerops exelsa/ Trachycarpus fortunei/

Описание

  Chamaerops / Trachycarpus fortunei/ 120/140

tr. 40/50

Единствената палма , чиято родина е Европа. Много добре расте и в сандъчета.

4-6 м 4-6 м