OLea europaea pompons

Описание

22olea pomponsOlea europea  clt 160

Най- дълго жевеещото вечнозелено дърво- в наши дни има екземпляри , които помнят Архимед. Изключителна красота и дълговечност съчетани в едно…